English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abacus

सरकणार्‍या मण्यांच्या दांड्या असलेली आणि मोजण्यासाठी किंवा आकडेमोडीसाठी वापरण्यात येणारी चौकट.
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.