English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abandon

त्याग करणे, सोडून देणे, एखादी गोष्ट पूर्णपणे सोडून दूर जाणे.
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.