English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jack

मोठे वजन उचलण्याचे यंत्र; पत्ते गुलाम; जॅकच्या साहाय्याने वजन उचलून धरणे
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.