English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jackboot

लहरी; जुलमी कारभार किंवा वागणूक; गुडघ्यावर येणारा संपूर्ण चामड्याचा बनवलेला पूर्वी लष्कारातील घोडदळातील सैनिक वापरतात तो बूट
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.