English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacket

जाकीट; कोणत्याही यंत्राभोवतालचे सरक्षंक आच्छादान; वरचे आच्छादन; बटाट्याची साल; वेष्टन चढविणे; पुस्तक इ.चे मलपृष्ठ
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.