English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kaleidoscope

सारखा बदलणारा असा देखावा; शोभादर्शक यंत्र यात आरसे बसविलेले असतात व काचेचे निरनिराळ्या रंगाचे तुकडे असतात या तुकड्याच्या विविध मनोहरी आकृती दिसतात
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.