English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keep

ठेवा; सरक्षंण करणे; त्याच स्थितीत चालू ठेवणे; पाळणे; जवळ ठेवणे; सांभाळ करणे; पालन करणे; चांगल्या स्थितीत राहणे
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.