English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadrille

चार जणांनी खेळायचा पत्यांचा एक खेळ; चार अगर अधिक जोडप्यांसाठी असलेला नृत्यप्रकार
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.