English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X

इग्रंजी वर्णमालेतील चोविसावा अक्षर; अज्ञात किंवा निर्दिष्ट व्यक्ती किंवा गोष्ट दर्शविने.
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.