English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yard

अंगण; आवार; बखळ; इमारतीला लागून असलेले बंदिस्त पटांगण; एखाद्या मोठया कारखानाचे आवार; लांबीचे एक माप (३ फूट) (९४४ सेमी).
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.