English To Marathi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yawl

दोन डोलकाठया असलेले शिडांचे जहाज; चार किंवा सहा वल्हयांची बोटीवरील नाव
Tell a Friend | Make eShabdakosh.com your homepage
Copyright © EshabdaKosh.com. All Rights Reserved.